Το 2017, 225 ασυνόδευτοι ανήλικοι υπέβαλαν αίτηση ασύλου στην Κύπρο

Το 2017, 225 ασυνόδευτοι ανήλικοι υπέβαλαν αίτηση ασύλου στην Κύπρο (215 το 2016) , αριθμός που αποτελεί το 32,4% όλων των αιτήσεων ασύλου που καταχωρήθηκαν το ίδιο έτος. Το 4% αυτών ήταν ηλικίας 14 ετών ή λιγότερο και το 64% του συνόλου ήταν αγόρια. Σύμφωνα με την Eurostat που δημοσιοποίησε σήμερα αυτά τα στοιχεία, οι 105 είναι από τη Συρία, ήτοι 46%, 85 από τη Σομαλία, ή 38% και 15 από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ή το 6%.

Την ίδια ώρα, το 2017, 31.400 αιτούντες άσυλο που ζητούν διεθνή προστασία στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ήταν ασυνόδευτοι ανήλικοι – το ήμισυ του αριθμού που καταγράφηκε το 2016 (63 200 εγγεγραμμένοι ασυνόδευτοι ανήλικοι) και σχεδόν το ένα τρίτο της κορύφωσης της κρίσης το 2015 (95 200), ακόμα όμως και έτσι πάνω από δυόμισι φορές υψηλότερος από τον ετήσιο μέσο όρο κατά την περίοδο 2008-2013 (περίπου 12 000 ετησίως).

Συνολικά στην ΕΕ, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι αντιπροσώπευαν το 15% όλων των αιτούντων άσυλο κάτω των 18 ετών. Το 2017, η πλειονότητα των ασυνόδευτων ανηλίκων που ζητούν άσυλο ήταν αγόρια (89%). Λαμβανομένης υπόψη της ηλικίας, πάνω από τα δύο τρίτα ήταν ηλικίας 16 έως 17 ετών (77% ή περίπου 24 200 ατόμων), ενώ τα άτομα ηλικίας 14 έως 15 αντιστοιχούσαν στο 16% (περίπου 5 000 άτομα) και τα άτομα ηλικίας κάτω των 14 ετών σε 6% ( 2 000 άτομα).

Το Αφγανιστάν (17%, ή περίπου 5 300 άτομα) συνέχισε να είναι η κύρια προέλευση των ασυνόδευτων ανηλίωκν στην ΕΕ. Το 2017, ο μεγαλύτερος αριθμός καταγράφηκε στην Ιταλία (με περισσότερους από 10.000 ασυνόδευτους ανηλίκους ή 32% όλων των εγγεγραμμένων στα κράτη μέλη της ΕΕ), ακολουθούμενη από τη Γερμανία (9 100 ή 29% ), την Ελλάδα (2 500 ή 8%), το Ηνωμένο Βασίλειο (2 200 ή 7%), την Αυστρία (1 400 ή 4%) και τη Σουηδία (1 300 ή 4% 200 ή 4%).

Συνολικά, αυτές οι επτά χώρες αντιπροσώπευαν σχεδόν την προέλευση του 90% όλων των αιτούντων άσυλο που ήταν ασυνόδευτοι ανήλικοι στην ΕΕ.

Μεταξύ των Κρατών Μελών οι καταχωρήσεις αυξήθηκαν σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο στην Ιταλία (σχεδόν 4 000 περισσότεροι ασυνόδευτοι ανήλικοι το 2017 από ό, τι το 2016 ή + 66%) και ελαφρώς στην Ελλάδα (100 επιπλέον, ή + 4%).

Αντίθετα, μειώσεις σημειώθηκαν στη Γερμανία (26 900 λιγότεροι, ή -75%), την Αυστρία (2.500 λιγότεροι ή -65%), το Ηνωμένο Βασίλειο (1.000 λιγότεροι ή -31%), τη Σουηδία (900 λιγότεροι, ή -40%) και τις Κάτω Χώρες (500 λιγότεροι, ή -31%).

Μεταξύ των κρατών μελών με περισσότερους από 1 000 αιτούντες άσυλο που θεωρούνται ασυνόδευτοι ανήλικοι το 2017, το μεγαλύτερο ποσοστό τέτοιων αιτούντων καταγράφηκε στην Ιταλία (όπου το 65% όλων των αιτούντων άσυλο κάτω των 18 ήταν ασυνόδευτοι), ακολουθούμενη από το Ηνωμένο Βασίλειο 29%) και τις Κάτω Χώρες (28%).

Το Αφγανιστάν (το 17% του συνόλου των εγγεγραμμένων ασυνόδευτων ανήλικων) ήταν το 2017 η κύρια χώρα ιθαγένειας των αιτούντων άσυλο που θεωρούνταν ασυνόδευτοι ανήλικοι στα κράτη μέλη της ΕΕ. Από τους 5 300 Αφγανούς που θεωρήθηκαν ασυνόδευτοι ανήλικοι στην ΕΕ, δύο στους πέντε καταχωρήθηκαν στη Γερμανία (2 200). Οι Αφγανοί αντιπροσώπευαν την πολυπληθέστερη ιθαγένεια σε εννέα κράτη μέλη της ΕΕ. Η Ερυθραία ήταν η δεύτερη χώρα κύριας ιθαγένειας. Από τους 3 100 Ερυθραίους που ζητούν προστασία στα κράτη μέλη της ΕΕ , σχεδόν το ήμισυ καταχωρήθηκε στη Γερμανία (1 500).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here