Δυο νέες θέσεις εργασίας ( Κλίμακα Α9-11-12) στο Δήμο Λεμεσού

Ο Δήμος Λεμεσού ανακοινώνει ότι γίνονται δεκτές αιτήσεις για δύο (2) μόνιμες θέσεις Λειτουργών Τεχνικής Υπηρεσίας.

  • Μία μόνιμη θέση Λειτουργού Τεχνικής Υπηρεσίας (κλίμακα Α9-11-12) απαιτείται Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Μηχανολογική Μηχανική και
  • Μία μόνιμη θέση Λειτουργού Τεχνικής Υπηρεσίας (κλίμακα Α9-11-12) απαιτείται Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Αρχιτεκτονική.

Δείτε πιο κάτω περισσότερες πληροφορίες, τα σχέδια υπηρεσίας και το έντυπο αίτησης για πρόσληψη.