Το χωριό της Λεμεσού στο οποίο “σάρωσε” ο Νίκος Αναστασιάδης; (92,15%)

Θριαμβευτική ήταν η νίκη του Νίκου Αναστασιάδη σε συγκεκριμένη κοινότητα της Λεμεσού με το ποσοστό του να έχει ξεπεράσει το 92%.

Το χωριό αυτό είναι τα Χανδριά με 92,15% σε σύνολο 191 έγκυρων ψήφων, τριών άκυρων και 2 λευκών. Ψήφισαν συνολικά 196 εκλογείς ενώ 48 τήρησαν αποχή σε σύνολο 239 εγγεγραμμένων.

Σε ποιό χωριό της Λεμεσου σάρωσε ο Σταύρος Μαλάς; (80.31%)