Κενώνονται άλλες 201 θέσεις στο δημόσιο

Νέα αιτήματα για μαζικές προσλήψεις και προαγωγές στο δημόσιο θα εξετάσουν κατά τη σημερινή τους συνεδρία οι βουλευτές της Επιτροπής Οικονομικών. Τα αιτήματα από διάφορα Υπουργεία αφορούν στην πλήρωση συνολικά 201 θέσεων ως ακολούθως: 

1. Υπουργείο Μεταφορών – 32 θέσεις.

Πρόκειται για μια θέση προαγωγής Ταχυδρομικού Επιθεωρητή Κλ. Α10 και 31 θέσεις Ανώτερων Ταχυδρομικών Λειτουργών Κλ. Α8-Α9 που είναι πρώτου διορισμού και προαγωγής. Σημειώνεται ότι 13 από τις θέσεις αυτές παραμένουν κενές λόγω αφυπηρέτησης των κατόχων τους κατά την περίοδο 2012-2017. Όπως αναφέρει σε σημείωμά του προς τη Βουλή το Υπουργείο Μεταφορών, θα πρέπει να προωθηθεί το συντομότερο η αποπαγοποίηση των παραπάνω θέσεων στο Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών για τους εξής λόγους: Πρώτο, θα βοηθήσει το Τμήμα να επιβιώσει στο ανταγωνιστικό περιβάλλον που λειτουργεί και δεύτερο να επιτυγχάνει συγκεκριμένους ποιοτικούς στόχους των οποίων η μη επίτευξη οδηγεί σε διοικητικές χρηματικές κυρώσεις.

2. Υπουργείο Άμυνας – 29 θέσεις.

Το Υπουργείο υπέβαλε αίτημα για την πλήρωση όλων των κενών θέσεων προαγωγής του προσωπικού των Τεχνικών Υπηρεσιών. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η πλήρωση των θέσεων κρίνεται επιβεβλημένη για αντιμετώπιση των αυξανομένων υπηρεσιακών αναγκών και την κάλυψη των διοικητικών κενών που παρουσιάζονται στη δομή των Τεχνικών Υπηρεσιών καθώς και την κάλυψη αναγκών που προκύπτουν από τη μεταρρύθμιση και αναδιοργάνωση της Εθνικής Φρουράς. Επιπρόσθετα, αριθμός κενών θέσεων προορίζεται να καλύψει τις επιτακτικές ανάγκες στα εργαστήρια υψηλής τεχνολογίας της Εθνικής Φρουράς που έχουν αποστολή τη διατήρηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και αξιοπιστίας των εξοπλιστικών συστημάτων και άλλου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, εξοικονομώντας σημαντικούς πόρους επισκευαστικών δαπανών.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για δυο θέσεις Ανώτερων Μηχανικών Τεχνικών Υπηρεσιών Κλ. Α13, οκτώ θέσεις Ανώτερων Τεχνικών Μηχανικών Κλ. Α10, 14 θέσεις Τεχνικών Μηχανικών Κλ. Α9, δυο θέσεις Τεχνικών Επιθεωρητών Κλ. Α10 και τρεις θέσεις Ανώτερων Τεχνικών στην Κλ. Α9.

3. Υπουργείο Δικαιοσύνης – δυο θέσεις Ανώτερων Λειτουργών με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος Φυλακών.

4. Υπουργείο Υγείας – 100 θέσεις. Πρόκειται για τις ακόλουθες:
* Μια θέση Προϊστάμενου/ης Νοσηλευτικού Λειτουργού Κλ. Α12.
* Τέσσερις θέσεις Βοηθού Προϊστάμενου/ης Νοσηλευτικού Λειτουργού Κλ. Α11.
* 19 θέσεις Πρώτου/ης Νοσηλευτικού Λειτουργού Κλ. Α10.
* 76 θέσεις Ανώτερου/ης Νοσηλευτικού Λειτουργού Κλ. Α9.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, η πλήρωση των πιο πάνω θέσεων κρίνεται απαραίτητη δεδομένου ότι η έλλειψη του υψηλόβαθμου προσωπικού που προκύπτει λόγω αφυπηρετήσεων έχει αρνητικό αντίκτυπο στον προγραμματισμό, οργάνωση, διεύθυνση και έλεγχο των κρατικών νοσηλευτηρίων που έχουν σαν κυριότερο σκοπό τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και ασφάλειας. Το προσωπικό αυτό καλύπτει, στελεχώνει και εκτελεί υπηρεσίες σε οκτώ δημόσια νοσηλευτήρια, το Τμήμα Φυλακών, αστικά και αγροτικά Κέντρα Υγείας, Αερολιμένες, Κοινοτική Νοσηλευτική, Κέντρα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και Κέντρα Προστασίας Μητρότητας και Παιδιού. Σκοπός είναι να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία τους λόγω του συνεχώς αυξανόμενου φόρτου εργασίας.

5. Υπουργείο Γεωργίας – επτά θέσεις.

Αφορούν στις ακόλουθες θέσεις πρώτου διορισμού και προαγωγής: Μια θέση Διευθυντή στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) με πάγιο μισθό, δυο θέσεις Τεχνικών Επιθεωρητών στο ΤΑΥ Κλ. Α10, δυο θέσεις Ανώτερων Τεχνικών στο ΤΑΥ Κλ. Α9, μια θέση Ανώτερου Συντηρητή Δασών Κλ. Α13 και μια θέση Λειτουργού Γεωργικών Ερευνών Α’ Κλ. Α11.

6. ΡΙΚ – 29 θέσεις πρώτου διορισμού και προαγωγής για τα έτη 2018 και 2019 με βάση το στρατηγικό σχέδιο διετίας που ετοιμάστηκε από τον εν λόγω ημικρατικό οργανισμό.

Αγορά Υπηρεσιών 

Οι βουλευτές της Επιτροπής Οικονομικών θα εξετάσουν σήμερα και αιτήματα για αποδεσμεύσεις κονδυλίων με σκοπό την αγορά υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα. Συγκεκριμένα, ζητείται η αποδέσμευση ποσού ύψους €40.600 για την ανανέωση της σύμβασης υπηρεσιών κέντρου τηλεφωνικής εξυπηρέτησης για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Προνοίας με την εταιρεία Omnitouch Cyprus ltd από 9/4/2018 μέχρι 7/8/2018. Τον ερχόμενο Αύγουστο αναμένεται να λειτουργήσει το Κέντρο Τηλεφωνικής Τηλεξυπηρέτησης για όλες τις υπηρεσίες του δημοσίου. Πρόσθετα, ζητείται η αποδέσμευση ποσού €50.000 για την αγορά υπηρεσιών με μίσθωση εννέα φυσικών προσώπων για περίοδο έξι μηνών με σκοπό την υλοποίηση του Σχεδίου Επιδόματος για την παραχώρηση από την 1/1/2018 ειδικής αύξησης της θεσμοθετημένης σύνταξης από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε πρόσωπα τα οποία υπηρέτησαν αυξημένη θητεία στην Εθνική Φρουρά κατά την περίοδο της τουρκικής εισβολής του 1974 ή και ήταν αιχμάλωτοι πολέμου. Οι δικαιούχοι υπολογίζονται στους 17.000 εκ των οποίων οι πλείστοι είναι συνταξιούχοι.

Πρόσληψη δυο νέων γενικών διευθυντών 
Κατά τη σημερινή συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών θα εξεταστεί και το αίτημα του Υπουργικού Συμβουλίου για την αποπαγοποίηση δύο κενών θέσεων Γενικού Διευθυντή, οι οποίες είναι πρώτου διορισμού και προαγωγής. Συγκεκριμένα, η μία θέση κενώθηκε την 1/3/2018 με την αφυπηρέτηση του Γενικού Διευθυντή που ήταν τοποθετημένος στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και η άλλη θέση δημιουργήθηκε πρόσφατα για τις ανάγκες του Υφυπουργείου Ναυτιλίας. Σύντομα αναμένεται να κενωθεί και η θέση του Γενικού Διευθυντή στο Υπουργείο Μεταφορών με την αφυπηρέτηση του Αλέκου Μιχαηλίδη.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here