ΤΕΠΑΚ: Συμμετοχή σε άρθρο στο διεθνούς φήμης επιστημονικό περιοδικό Nanoscale Horizons

Στα πλαίσια ερευνητικής συνεργασίας, δημοσιεύθηκε πρόσφατα άρθρο ανασκόπησης (Review Article) στο διεθνούς φήμης και υψηλής απήχησης επιστημονικό περιοδικό Nanoscale Horizons (IF:~11.7) (The Royal Society of Chemistry). Το άρθρο με τίτλο «Oleic acid/oleylamine ligand pair: a versatile combination in the synthesis of colloidal nanoparticles» (Mourdikoudis et al. Nanoscale Horiz., 2022, 7, 941-1015), έχει ως κύριους συν-συγγραφείς (co-corresponding authors) τους Δρ Στέφανο Μουρδικούδη ([email protected]) και Dr Zdeněk Sofer ([email protected]) από το University of Chemistry and Technology Prague στην Τσεχία, τον Dr Lakshminarayana Polavarapu ([email protected]) από το Universidade de Vigo στην Ισπανία και τη Δρ Μελίτα Μενελάου ([email protected]) από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Το άρθρο που στο σύνολο του αριθμεί 75 σελίδες (articles pages in double-column text) αφορά την καταγραφή και ανασκόπηση επιστημονικών δεδομένων από περίπου 500 ήδη δημοσιευμένα άρθρα που ασχολούνται με την ποικιλία κολλοειδών χημικών προσεγγίσεων με στόχο την ελεγχόμενη σύνθεση νανοδομημένων υλικών, κυρίως σε οργανικούς διαλύτες. Εκτός από τη θερμοκρασία αντίδρασης, οι πρόδρομες ουσίες, οι διαλύτες, οι αναγωγικοί παράγοντες, αλλά και η επιλογή κατάλληλων επιφανειοδραστικών ουσιών (surfactants) είναι ζωτικής σημασίας για τη σύνθεση, τη μορφολογία αλλά και άλλες ιδιότητες που τα νανοσωματιδία/νανουλικά μπορούν να εμφανίσουν.

Τα ligands που χρησιμοποιούνται κατά τη σύνθεση περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων θειόλες, αμίνες, και καρβοξυλικά οξέα. Γενικά, η προσθήκη ενός μόνο ligand στο μίγμα μιας αντίδρασης δεν είναι πάντα επαρκής για να προσδώσει τα επιθυμητά χαρακτηριστικά. Σε αυτήν την ανασκόπηση, συζητήθηκαν λεπτομερώς οι τρόποι δράσης του ζεύγους ελαϊκού οξέος/ελαϊκής αμίνης (oleic acid/oleylamine) στη χημική σύνθεση νανοσωματιδίων. Η συνδυασμένη χρήση αυτών των ligands που ανήκουν σε δύο διαφορετικές χημικές ομάδες (καρβοξυλικό οξύ/αλκυλαμίνη) στοχεύει στον έλεγχο του μεγέθους και του σχήματος των νανοσωματιδίων αλλά και στην αποφυγή της συσσωμάτωσής τους, όχι μόνο κατά τη σύνθεση αλλά και έπειτα κατά τη διασπορά τους σε κατάλληλους διαλύτες. Μέσα από αυτή την εκτεταμένη βιβλιογραφική μελέτη καταδεικνύεται επίσης πώς οι διαφορετικοί τρόποι συναρμογής αυτών των δύο μορίων σε μεταλλικούς πυρήνες επηρεάζουν την κινητική της αντίδρασης ως προς την παραγωγή νανοδομών με συγκεκριμένα και διακριτά χαρακτηριστικά (π.χ. δομικά ή μορφολογικά). Επιπρόσθετες ιδιότητες όπως η αξιοσημείωτη αναγωγική δράση της ελαϊκής αμίνης αποδείχθηκε σε αρκετές περιπτώσεις να υφίσταται, έναντι της μειωμένης αναγωγικής δράσης του συμπλόκου οξέος/βάσης που υπό ορισμένες συνθήκες σχηματίζεται λόγω της ταυτόχρονης παρουσίας του ελαϊκού οξέος και της αμίνης στο αντιδρόν μίγμα.

Οι τύποι νανοσωματιδίων που συντέθηκαν με την παρουσία ελαϊκού οξέος και ελαϊκής αμίνης και που συζητούνται στο συγκεκριμένο άρθρο περιλαμβάνουν οξείδια μετάλλων, χαλκογονίδια μετάλλων, μέταλλα, διμεταλλικές δομές, περοβσκίτες, και δομές που περιέχουν λανθανίδια. Παρουσιάζονται επίσης διάφορες μορφολογίες, που κυμαίνονται από σφαιρικά νανοσωματίδια ως ανισότροπες διαμορφώσεις (π.χ. nanowires), δομές πυρήνα-κελύφους και ετεροδομημένα νανουλικά.

Η δημοσίευση συνοδεύεται επιπρόσθετα από την εμφάνιση του άρθρου στο εξώφυλλο του επιστημονικού περιοδικού (Outside Front Cover) μετά από πρόσκληση. H εικονογράφηση για το εξώφυλλο πραγματοποιήθηκε από τον γραφίστα Γιάννη Τερζή ([email protected]). Καθόσον η εικονογράφηση έχει επιλεγεί για το εξώφυλλο, το επιστημονικό περιοδικό και ο εκδοτικός οίκος στην προσπάθεια τους να αυξήσουν την προβολή του αναφερόμενου άρθρου, προσφέρουν σε όλες και όλους τις/τους αναγνώστριες/ες οφέλη όπως τη δωρεάν πρόσβαση στο άρθρο για 6 εβδομάδες καθώς και επισυναπτόμενο το εξώφυλλo σε μορφή αρχείου PDF. Επιπλέον, το εξώφυλλο θα εμφανίζεται στις σελίδες με τα περιεχόμενα του περιοδικού Nanoscale Horizons.

Το άρθρο είναι προσβάσιμο στον πιο κάτω σύνδεσμο:

Oleic acid/oleylamine ligand pair: a versatile combination in the synthesis of colloidal nanoparticles – Nanoscale Horizons

Για πληροφορίες σχετικά με τη δημοσίευση: Μελίτα Μενελάου, Χημικός Μηχανικός, PhD | +357 25 00 2308 | [email protected]