Παρέμβαση Μιχαηλίδου: “Απέλαση με χειροπέδες, ηλεκτ. βραχιόλι στο πόδι και ηρεμιστική ένεση”

Παρέμβαση Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού για τη διαδικασία διερεύνησης μεταχείρισης οικογένειας άτυπων μεταναστών με μακροχρόνια και εδραιωμένη παραμονή από το Υπουργείο Εσωτερικών

Η Επίτροπος Δικαιωμάτων του Παιδιού κα Δέσπω Μιχαηλίδου προέβη, σήμερα, σε παρέμβαση αναφορικά με τη διερεύνηση της μεταχείρισης της οικογένειας, άτυπων μεταναστών με μακροχρόνια και εδραιωμένη παραμονή, του ΧΧΧ (ARC ΧΧΧΧ), στη βάση της υποβολής παραπόνου για διερεύνηση δυνάμει του άρθρου 4(2)(θ)        των Νόμων 74(Ι)/2007 και 44(Ι)/2014 και του ελέγχου και παρακολούθησης νομοθεσιών και πρακτικών, με στόχο την εναρμόνισή τους με διεθνή επίπεδα διασφάλισης δικαιωμάτων του παιδιού δυνάμει του άρθρου 4(1)(ε) των Νόμων 74(Ι)/2007 και 44(Ι)/2014.

Σχετική είναι και η Θέση της Επιτρόπου για τη διασφάλιση του συμφέροντος των παιδιών οικογενειών άτυπων μεταναστών με μακροχρόνια παραμονή στην Κύπρο που ετοιμάστηκε το 2017, η οποία βρίσκεται στον πιο κάτω: http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/F283552CDC4753CFC22582D3003A7ECA?OpenDocument

Η κα Μιχαηλίδου αναφέρει στον Υπουργό Εσωτερικών:

«Σε συνέχεια προηγούμενης ταυτάριθμης παρέμβασής μου προς εσάς ημερ. 21/07/2022 με το ίδιο θέμα για την οποία δεν λήφθηκε απάντηση, επανέρχομαι στη συγκεκριμένη περίπτωση με βάση νέα σοβαρή πληροφόρηση που έλαβα σήμερα από τον 15χρονο ΧΧΧΧ.

Συγκεκριμένα, ο 15χρονος ΧΧΧΧ σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με Λειτουργό του Γραφείου μου, ενημέρωσε ότι: χτες, χωρίς κάποια ενημέρωση ή προετοιμασία, πραγματοποιήθηκε η απέλαση του πατέρα του στη ΧΧΧΧ. Συγκεκριμένα 6-7 άτομα παρουσιάστηκαν στο χώρο κράτησης άτυπων μεταναστών στη Μενόγεια όπου κρατείτο, και με τη χρήση χειροπέδων, ηλεκτρονικού βραχιολιού στο πόδι και ηρεμιστικής ένεσης (με επιφύλαξη), τον μετέφεραν στο αεροδρόμιο όπου πραγματοποιήθηκε η απέλασή του στη ΧΧΧΧ. Ο κος ΧΧΧΧ αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη ΧΧΧΧ σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, και όπως του ανέφεραν σε δύο ημέρες θα πραγματοποιηθεί η απέλαση της συζύγου και του παιδιού του. Με δεδομένες τις εν λόγω εξελίξεις, σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση βρίσκεται και ο ανήλικος.

Θεωρώ ότι η πιο πάνω εξέλιξη είναι εξαιρετικά δυσάρεστη, ειδικά σε σχέση με τις πολλαπλές βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στη ζωή του ΧΧΧΧ και τη διασφάλιση του συνόλου των δικαιωμάτων του. Η εξουσία του κράτους για άσκηση μεταναστευτικού ελέγχου είναι σεβαστή αλλά, όπως έχω πολλές φορές αναφέρει, αυτή πρέπει να ασκείται σύμφωνα με τις αρχές της Συμβάσης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, όταν άμεσα ή έμμεσα επηρεάζουν παιδιά. Όπως έχω επισημάνει και στην προγενέστερη παρέμβασή μου, ο ΧΧΧΧ είναι παιδί το οποίο γεννήθηκε στην Κύπρο και έχει ισχυρούς κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς δεσμούς στη χώρα και επομένως, εμπίπτει στην κατηγορία μεταναστών με μακρά και εδραιωμένη παραμονή στην Κύπρο.

Δεδομένων όλων των πιο πάνω, ζήτησα όπως δώσετε οδηγίες για να επανεξεταστεί, το ενδεχόμενο να παραχωρηθεί στον κο ΧΧΧΧ ειδική άδεια παραμονής και εργασίας για ανθρωπιστικούς λόγους και κατά τη λήψη των αποφάσεων αυτών, να ληφθεί ιδιαιτέρως υπόψη, το δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή, την υγεία, την εκπαίδευση ώστε να μπορέσει να ολοκληρώσει τη λυκειακή του εκπαίδευση σε γλώσσα που κατέχει και γενικά το συμφέρον του 15χρονου ΧΧΧΧ.

Με βάση τη χθεσινή απέλαση εγείρονται σοβαροί προβληματισμοί σε σχέση με το κατά πόσον λήφθηκαν υπόψη τα όσα αναλύθηκαν στην εν λόγω παρέμβασή μου, στην οποία δεν υπήρξε οποιαδήποτε ανταπόκριση. 

Ως εκ τούτου, επιστώ προσοχή ώστε, οι μελλοντικές ενέργειες που οι αρμόδιες Υπηρεσίες θα προβούν, να διασφαλίζουν το συμφέρον και τα δικαιώματα του ανήλικου, όπως αυτά προβλέπονται από τη Σύμβαση τα οποία, να υπενθυμίσω ότι, είναι ενσωματωμένα στην εθνική νομοθεσία και επιβάλλουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις». 

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών