ΛΕΜΕΣΟΣ: Επιχορηγημένο πρόγραμμα κατάρτισης «Αποτελεσματικός Πωλητής» από το ΚΕΠΑ

Το Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει τη διεξαγωγή προγράμματος κατάρτισης με τίτλο «Αποτελεσματικός Πωλητής» (SOP 50) διάρκειας 7 ωρών. Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί την Παρασκευή 18/11/2022 από τις 8:30 π.μ. μέχρι τις 16:30 μ.μ. στα Εργαστήρια Λεμεσού (ΚΕΠΑ), Συνοικ. Λινόπετρας, 4102 Λεμεσός.

Tο πρόγραμμα αυτό στόχο έχει να δώσει τα κατάλληλα εφόδια στους επαγγελματίες που ασκούν ή επιθυμούν να ασκήσουν το επάγγελμα του πωλητή για να αναπτύξουν στο μέγιστο τις υπάρχουσες δεξιότητές τους.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τους τύπους πελατών και τους τρόπους αντιμετώπισης τους, να επιλέγουν τις ανάλογες τεχνικές για αποτελεσματικές πωλήσεις, να μάθουν να κατηγοριοποιούν τους πελάτες με βάση τις ανάγκες τους, να εφαρμόσουν τις βασικές αρχές της επικοινωνίας στη διαδικασία της πώλησης, να παρουσιάζουν αποτελεσματικά τα πλεονεκτήματα των προϊόντων και υπηρεσιών που προωθούν, να επιλύουν παράπονα πελατών και να τα μετατρέπουν σε ευκαιρίες, να αντικρούουν αποτελεσματικά τα παράπονα πελατών, και να αντιλαμβάνονται τα αγοραστικά κίνητρα και τη διαδικασία λήψης της απόφασης αγοράς από τον πελάτη.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες που ασκούν ή επιθυμούν να ασκήσουν το επάγγελμα του πωλητή.

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις/οργανισμοί που συμμετέχουν με εργοδοτουμένους τους, καθώς και οι άνεργοι, οι οποίοι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.

Το δικαίωμα συμμετοχής είναι €90,00 το άτομο. Η επιχορήγηση της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις/οργανισμούς που συμμετέχουν με εργοδοτούμενους τους, οι οποίοι ικανοποιούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ, είναι €72,00 το άτομο. Στις περιπτώσεις αυτές, το πληρωτέο ποσό στο Κέντρο Παραγωγικότητας είναι €18,00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τη σχετική πλατφόρμα του ΚΕΠΑ εδώ ή να επικοινωνήσουν με τον Υπεύθυνο του Προγράμματος κ. Χρίστο Τσίτσιο Καπετάνιο στο τηλέφωνο 22806142 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected] .