Το ΤΕΠΑΚ συμμετέχει στο έργο «COOLTOUR – Millennials for Cultural Heritage

Πώς μπορεί να προωθηθεί στις νέες γενιές η ανάπτυξη και η κατανόηση των τόπων πολιτιστικής κληρονομιάς, ως μια άμεση έκφραση της πολυπλοκότητας των ιστορικών, κοινωνικών και πολιτιστικών συνθηκών, καθώς και ως μέρος μιας ευρύτερης και πιο σύνθετης σχέσης με το δομημένο και φυσικό περιβάλλον; Πώς μπορεί να προωθηθεί ο διάλογος και η αλληλεπίδραση μεταξύ των νέων ανθρώπων και των επαγγελματιών που διαχειρίζονται τα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς στις πόλεις και τις χώρες μας; Πώς μπορεί να διευθετηθεί ένας κοινός χώρος συζήτησης μεταξύ δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων που είναι επιφορτισμένοι με τη διαφύλαξη αυτής της ποικιλίας στοιχείων και αξιών, με νέους πολίτες που ενδιαφέρονται για σύγχρονους και πιο ενεργούς τρόπους συμμετοχής;

Αυτές είναι μόνο μερικές από τις ερωτήσεις που σκοπεύει να απαντήσει το έργο «COOLTOUR – Millennials for Cultural Heritage» που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το έργο που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2022, στοχεύει να ενώσει τοποθεσίες πολιτιστικής κληρονομιάς, εμπειρογνώμονες, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, πολιτιστικούς οργανισμούς, ειδικούς στην επικοινωνία, φοιτητικές οργανώσεις και νέες-νέους από έξι ευρωπαϊκές χώρες: Ιταλία, Σερβία, Σλοβενία, Κύπρο, Ουγγαρία και Κροατία.

Κατά τη διάρκεια των 24 μηνών του έργου, οι εταίροι θα συνεργαστούν για να σχεδιάσουν δύο βασικά εργαλεία, τα οποία θα δοκιμαστούν και θα αξιολογηθούν στις συμμετέχουσες χώρες και ως εκ τούτου θα είναι διαθέσιμα σε επίπεδο ΕΕ:

Ψηφιακή πλατφόρμα COOLTOUR: μια καινοτόμος ψηφιακή πλατφόρμα που στοχεύει στην προώθηση της ενεργούς συμμετοχής των Millennials και στη συγκέντρωση της εμπειρίας τους για τη δημιουργία περιεχομένου και αφηγήσεων που σχετίζονται με την πολιτιστική κληρονομιά. Η πλατφόρμα COOLTOUR είναι μια υβριδική διαδικτυακή εφαρμογή μέσων κοινωνικής δικτύωσης που επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν και να μοιράζονται περιεχόμενο που σχετίζεται με τους αρχαιολογικούς χώρους που αφορά το έργο, όπως σκέψεις σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά που παρουσιάζονται σε vlogs, ιστολόγια, επινόηση νέων τρόπων για την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, δημιουργία emoticon εμπνευσμένων από αυτή την κληρονομιά, δημιουργία διαδρομών για τη «νεανική κληρονομιά» καθώς και την παρουσίαση της πολιτιστικής κληρονομιάς από την οπτική των νέων, έτσι ώστε να ενισχυθεί η σύνδεση μεταξύ της πολιτιστικής κληρονομιάς και των νέων γενεών.

Εργαλειοθήκη COOLTOUR για τους διαχειριστές πολιτιστικής κληρονομιάς: μια καινοτόμος μεθοδολογία που στοχεύει στο να κάνει τους διαχειριστές αρχαιολογικών χώρων να κατανοήσουν τη σημασία της χρήσης τεχνολογίας για τη δημιουργία διαλόγου με τις νεότερες γενιές.

Το έργο ξεκίνησε κατά την πρώτη συνάντηση εταίρων που πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό, στους χώρους του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, τον Μάιο του 2022. Το έργο θα υλοποιηθεί από μια κοινοπραξία, αποτελούμενη από τους εξής εταίρους:

  • Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo (Iταλία) – www.assoentilocali.it
  • ARHEOLOSKI INSTITUT (Σερβία) – www.ai.ac.rs
  • Klub studenata arheologije (Σερβία) – www.f.bg.ac.rs/en2/stud_organizacije/KSA
  • STUDENTSKA ORGANIZACIJA UNIVERZE V LJUBLJANI (Σλοβενία) – www.sou-lj.si
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Κύπρος) – www.cut.ac.cy
  • Brodoto (Κροατία) – www.brodoto.com
  • KULTURALIS OROKSEG MENEDZSEREK EGYESULETE (Ουγγαρία) – www.heritagemanager.hu

Για το διάστημα που ο ιστότοπος του έργου είναι υπό κατασκευή, αν έχετε πρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να στείλετε email στον οργανισμό Brodoto, που είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία του έργου, στην ακόλουθη διεύθυνση: [email protected].