Κλείνουν τμήματα του αυτοκινητοδρόμου Λευκωσίας – Λεμεσού λόγω εργασιών

Εργασίες σκουπίσματος σε τμήματα του Αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας – Λεμεσού και του Παρακαμπτήριου Δρόμου Λεμεσού, από την έξοδο Μουτταγιάκας μέχρι τον ανισόπεδο κόμβο του Νέου Νοσοκομείου Λεμεσού θα εκτελεσθούν από την Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Κυριακού 11 Σεπτεμβρίου, μεταξύ 0900 και 1600.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών θα εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

Η λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου/παρακαμπτήριου δρόμου, θα κλείνει τμηματικά σε μήκος 200 μ. περίπου στην μία κατεύθυνση μόνο, ανά πάσα στιγμή, και η τροχαία θα διοχετεύεται στην διπλανή λωρίδα κυκλοφορίας.

Η μία λωρίδα κυκλοφορίας των συνδετήριων δρόμων των κυκλικών κόμβων θα κλείνει τμηματικά σε μήκος 100 μ. περίπου, στη μία κατεύθυνση μόνο, ανά πάσα στιγμή, και η τροχαία θα διοχετεύεται στην διπλανή λωρίδα κυκλοφορίας.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων «απολογείται για την αναπόφευκτη ταλαιπωρία που θα προκληθεί και καλεί το κοινό όπως επιδείξει την απαραίτητη κατανόηση και συμμορφώνεται με την προσωρινή οδική σήμανση και τις υποδείξεις της Αστυνομίας».