Ηλεκτρονική υποβολή για επίδομα ανεργίας, μητρότητας και εκπρόθεσμες πληρωμές

Την έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για Επίδομα Ανεργίας και Επίδομα Μητρότητας και ηλεκτρονικής πληρωμής οφειλών για περιόδους για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία πληρωμής τους, ανακοίνωσε το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΤΚΑ, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων γίνεται «στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής για την ψηφιοποίηση και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών που προσφέρονται προς τον πολίτη, με σκοπό τη δημιουργία ενός σύγχρονου κράτους, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής».

Συγκεκριμένα, το Τμήμα αναφέρει ότι από 19/9/2022 θα ισχύει η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για Επίδομα Ανεργίας από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέσω της ιστοσελίδας www.gov.cy .

Προσθέτει ότι από 26/9/2022 η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για Επίδομα Μητρότητας από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία έχει ήδη εφαρμοστεί, καθίσταται υποχρεωτική.

Σημειώνει πως για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης Επιδόματος Ανεργίας και Επιδόματος Μητρότητας είναι απαραίτητο οι ασφαλισμένοι να έχουν προηγουμένως δημιουργήσει προφίλ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ΑΡΙΑΔΝΗ (https://cge.cyprus.gov.cy/cyloginregistration/register) και να έχουν ταυτοποιηθεί.

Επιπλέον, το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναφέρει ότι από 03/10/2022 δίνεται η δυνατότητα σε οφειλέτες μέσω του Διαδικτυακού Συστήματος Πληρωμής Εισφορών των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων SISnet, επιπρόσθετα από τις τρέχουσες εισφορές τους, να καταβάλλουν και οφειλές για περιόδους των οποίων η προθεσμία έχει παρέλθει.