100 Ευρωπαϊκές πόλεις στο νέο σχέδιο για έξυπνες πόλεις

Το νέο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να εντάξει 100 από τις πόλεις της στο νέο σχέδιο για τις έξυπνες πόλεις!

Το σχέδιο αυτό είναι μία εναλλακτική στρατηγική για κάθε πόλη καθώς μπορεί να αναπτύξει αλλά και να βελτιώσει τον τρόπο ζωής των πολιτών της.

Η αύξηση της βιωσιμότητας είναι ένας παράγοντας που συμβάλλει στην βελτίωση της καθημερινότητας του κάθε ανθρώπου.​