Το FIESTA, εξοικονομεί πέραν των 2  εκατομμυρίων  kWh μέσο αλλαγής συνηθειών 

Τα τελικά αποτελέσματα του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου 
προγράμματος FIESTA στο οποίο συμμετείχε και ο Δήμος Λεμεσού έχουν 
αποκαλύψει ότι οικογένειες σε 5 χώρες της Νότιας Ευρώπης έχουν 
εξοικονομήσει συνολικά 2,053,036 kWh αλλάζοντας την ενεργειακή τους 
συμπεριφορά στις κατοικίες τους. 
 
Το πρόγραμμα διάρκειας τριών χρόνων, το οποίο στόχευε να ενθαρρύνει την 
αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε οικογένειες με παιδιά στη 
Βουλγαρία, την Κροατία, την Κύπρο, την Ιταλία και την Ισπανία, πέτυχε 
μείωση 896 τόνων διοξειδίου του άνθρακα. 
 
Σήμερα, το 29% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας πραγματοποιείται 
στον οικιακό τομέα, με τα συστήματα θέρμανσης και ψύξης να 
καταναλώνουν το 66% της συνολικής ενέργειας που χρησιμοποιείται στα 
νοικοκυριά. 
 
Κάθε ενεργειακός έλεγχος επέτρεπε σε ένα ειδικευμένο ενεργειακό σύμβουλο 
να μπαίνει στο σπίτι μιας οικογένειας και να προτείνει απλές αλλαγές με 
σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας, όπως η αγορά ενεργειακά 
αποδοτικότερων συσκευών, η μόνωση των σωληνώσεων και των ηλιακών 
θερμοσιφώνων και το κλείσιμο των ηλεκτρικών συσκευών το βράδυ. 
 
Επιπρόσθετα, οργανώθηκαν από το πρόγραμμα 350 εργαστήρια στις πόλεις 
που συμμετείχαν με σκοπό να συζητηθούν τα πλεονεκτήματα της αλλαγής 
των ενεργειακών συνηθειών. Ακόμα, δημιουργήθηκαν 14 Ενεργειακά γραφεία 
δίνοντας την ευκαιρία στους πολίτες που ενδιαφέρονται να πάρουν 
συμβουλές από τους ειδικούς ενεργειακούς συμβούλους τηλεφωνικά.  
 
Στη Λεμεσό, το πρόγραμμα FIESTA συνέβαλε στην επίτευξη αξιόλογων 
 αποτελεσμάτων: τη μείωση στην κατανάλωση ενέργειας  με εξοικονόμηση 
μέχρι 12,720kWh  αλλά και μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του 
άνθρακα κατά 14,897Kg. Τέτοια αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι οι τοπικές 
οικογένειες είναι πρόθυμες να υιοθετήσουν μια αειφόρο συμπεριφορά όταν
τύχουν κατάλληλης στήριξης και καθοδήγησης, γεγονός που τελικά οδήγησε 
σε μια επένδυση στην αειφόρο ενέργεια 55,110€. 
 
Από τα πιο σημαντικά προϊόντα του προγράμματος υπήρξε ο οδηγός και 
τα κινούμενα σχέδια του FIESTA. Στοχεύοντας στο ευρύ κοινό τα πιο πάνω 
προϊόντα αναφέρονται σε βασικά σημεία στα οποία υπάρχει κατανάλωση 
ενέργειας στα νοικοκυριά και περιγράφουν απλούς τρόπους για εξοικονόμηση 
χρημάτων και ενέργειας. 
 
Στις 5 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες πραγματοποιήθηκε ένα εργαστήριο για να 
σηματοδοτήσει την ολοκλήρωση του προγράμματος, στο οποίο έγινε 
συζήτηση και διαβούλευση για τις καλύτερες μεθόδους ώστε να ενθαρρυνθεί 
η υιοθέτηση της ενεργειακά αποδοτικής συμπεριφοράς. Οι συνεργάτες του 
προγράμματος από τους Δήμους του Λογκρόνο και Παμπλόνα (Ισπανία), και 
Μπάζαρτσικ (Βουλγαρία), μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους από τη συμμετοχή 
στο πρόγραμμα περιγράφοντας τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους που τους βοήθησαν να πλησιάσουν τους κατοίκους της πόλης τους.  
 
Το πρόγραμμα  FIESTA χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
Intelligent Energy Europe και συντονίστηκε από το AREA Science Park Trieste.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε www.fiestaaudit.eu