Τηλεδιάσκεψη του Υπουργού Παιδείας με Διευθυντές/Διευθύντριες Μέσης Εκπαίδευσης σε Λύκεια της Λεμεσού και της Πάφου

Ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομος Προδρόμου συμμετείχε σήμερα σε τηλεδιάσκεψη με τους Διευθυντές/Διευθύντριες των Λυκείων Μέσης Εκπαίδευσης στις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν επίσης, από πλευράς Υπουργείου, ο Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης κ. Κυπριανός Λούης, ο Προϊστάμενος της Μονάδας Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας κ. Σωκράτης Μυλωνάς και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

Η τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε για να διαπιστωθεί κατά πόσον παρέχεται εξ αποστάσεως εκπαίδευση στους μαθητές και μαθήτριες των λυκείων σε αυτές τις δυο επαρχίες, στη διάρκεια των πρόσθετων μέτρων υγειονομικής προστασίας που ισχύουν, και για να αναφερθούν τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζονται.

Στη διάρκεια της άμεσης επικοινωνίας με τους Διευθυντές/Διευθύντριες των Λυκείων, ο Υπουργός πληροφορήθηκε ότι σε όλα τα σχολεία διεξάγονται κανονικά μαθήματα, σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, όπως αυτό έχει προσαρμοστεί στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Επομένως, τα όσα ακούγονται δημοσίως από ορισμένους άλλους παράγοντες, δεν αληθεύουν.

Οι Διευθυντές/Διευθύντριες ανέφεραν, επίσης, ότι εκτός από 1-2 περιπτώσεις που παρατηρήθηκαν μικρά προβλήματα την πρώτη ημέρα, τα μαθήματα διεξάγονται κανονικά από την αρχή.

Στη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης ετέθησαν και μια σειρά άλλα θέματα και ανταλλάγησαν χρήσιμες απόψεις.

Συγκεκριμένα, διευκρινίστηκε ότι στα σχολεία υπάρχει επαρκής αριθμός συσκευών για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ωστόσο αρκετοί εκπαιδευτικοί προτιμούν να χρησιμοποιούν τους προσωπικούς τους φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, με τους οποίους είναι περισσότερο εξοικειωμένοι και στους οποίους διατηρούν χρήσιμο υλικό για τη διδασκαλία.

Ο Υπουργός επικρότησε αυτή την πρακτική, ζητώντας από τους Διευθυντές/Διευθύντριες να μεταφέρουν την ικανοποίηση του Υπουργείου για την προθυμία των εκπαιδευτικών. Πρόσθεσε ακόμα ότι η χρήση των προσωπικών υπολογιστών των εκπαιδευτικών δεν πρέπει να αποτρέπει τα σχολεία από το να αναφέρουν τυχόν ανάγκες, αφού μάλιστα αυτή τη στιγμή το Υπουργείο προχωρά σε προμήθεια πέραν των τεσσάρων χιλιάδων ηλεκτρονικών υπολογιστών για να ενισχυθεί ο εξοπλισμός των σχολείων.

Στη βάση της αναφοράς των Διευθυντών/Διευθυντριών ότι μέσω της καταγραφής που γίνεται σημειώνουν με ικανοποίηση ότι ο αριθμός των απουσιών κυμαίνεται στο ίδιο επίπεδο με τη συμβατική φοίτηση, ανταλλάγησαν απόψεις για την ενθάρρυνση των μαθητών και μαθητριών να παρακολουθούν τα μαθήματα τηλεκπαίδευσης, παρά το γεγονός ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει οπτική επαφή μαζί τους.

Συζητήθηκε, επίσης, διεξοδικά το θέμα της καταγραφής και παρακολούθησης των δεικτών επάρκειας στη διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιάς και αναλύθηκαν οι τρόποι με τους οποίους το Υπουργείο και τα σχολεία θα αντιμετωπίσουν στη συνέχεια την αναπόφευκτη ανομοιομορφία μεταξύ σχολείων ή και μεταξύ τμημάτων του ίδιου σχολείου. Όπως επίσης ανταλλάγησαν απόψεις για τη χρήση νέων εποπτικών μέσων και εξοπλισμών, όπως οι γραφίδες ή ακόμα και η ανταλλαγή παρουσιάσεων με εργαστηριακά πειράματα μεταξύ σχολείων, με εξειδίκευση στις απαιτήσεις των διαφόρων μαθημάτων.

Οι Διευθυντές/Διευθύντριες των σχολείων ενημέρωσαν για τις ενέργειες που έχουν γίνει ως προς τη διάθεση σε μαθητές και μαθήτριες συσκευών τύπου ταμπλέτας ή άλλων διευκολύνσεων προκειμένου να παρακολουθούν όλοι τα εξ αποστάσεως μαθήματα, ενώ με την ευκαιρία επιλύθηκε και πρόβλημα που δημιουργήθηκε σήμερα σε συγκεκριμένο σχολείο στη δικτύωση λόγω ανθρώπινου σφάλματος.

Το Υπουργείο ενθάρρυνε εξάλλου τις διευθύνσεις να προβαίνουν σε προμήθεια περιφερειακών συσκευών που θα χρειάζονται για την εξ αποστάσεως διδασκαλία, σε συνεργασία με τις Σχολικές Εφορείες.

Κοινή διαπίστωση, τέλος, ήταν ότι το σχολείο μπορεί να ανταπεξέλθει στο ρόλο του και να παρέχει ποιοτική εκπαίδευση ακόμα και όταν προσωρινά αναστέλλεται η φοίτηση με φυσική παρουσία και ότι παρά τον πρόσθετο βαθμό δυσκολίας που έχει το έργο της διδασκαλίας εξ αποστάσεως, οι εκπαιδευτικοί συμβάλλουν ούτως ώστε η φετινή σχολική χρονιά να εξελιχθεί ομαλά και να αποφευχθούν ανισότητες.