Στην εναρκτήρια συνάντηση του έργου Sumport ο Δήμος Λεμεσού

Το Ευρωπαϊκό έργο με τίτλο «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα σε πόλεις-λιμάνια της Μεσογείου» (Sustainable Urban Mobility Plans in MED Port cities –  SUMPORT) ξεκίνησε επισήμως τις εργασίες του, με τους συμμετέχοντες εταίρους, στους οποίους ανήκει ο Δήμος Λεμεσού από την Κύπρο, μετά από διήμερη συνάντησή τους στην Τεργέστη στις 7 και 8 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Λεμεσού, το έργο, με επικεφαλής την Εκτελεστική Γραμματεία της Κεντροευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας (Executive Secretariat – Central European Initiative), συγκεντρώνει δέκα εταίρους από την περιοχή της Μεσογείου. Είναι: η Εκτελεστική Γραμματεία της Κεντροευρωπαϊκής Πρωτοβουλία (Central European Initiative-Executive Secretariat) και το Ινστιτούτο Μεταφορών και Εφοδιαστικής (Institute for Transport and Logistics) από την Ιταλία, ο Δήμος του Δυρραχίου από την Αλβανία, ο Δήμος του Κότορ από το Μαυροβούνιο, το Ίδρυμα Έρευνας, Προβολής και Εμπορικών Μελετών του Λιμένα της Βαλένθια (Valenciaport Foundation) και το Ίδρυμα της Κοινότητας της Βαλένθια (Foundation of the Valencian Community) από την Ισπανία, ο Δήμος του Κόπερ από τη Σλοβενία, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου από την Ελλάδα, ο Δήμος Λεμεσού από την Κύπρο.

Το έργο SUMPORT συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg MED και θα ολοκληρωθεί το 2019, με συνολικό προϋπολογισμό σχεδόν 2,4 εκατομμυρίων ευρώ. Στόχος του είναι η αύξηση των ικανοτήτων των πόλεων-λιμανιών στο πεδίο του Σχεδιασμού για τη Βιώσιμη Κινητικότητα μέσω δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και ανταλλαγής εμπειριών. Ως αποτέλεσμα, αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι συμμετέχουσες πόλεις-λιμάνια θα εκπονήσουν σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητάς (ΣΒΑΚ) ή θα επικαιροποιήσουν τα υφιστάμενα ΣΒΑΚ τους.

Επιπλέον, οι πόλεις-λιμάνια θα υλοποιήσουν ή θα προσομοιώσουν δράσεις, δοκιμάζοντας διάφορους τύπους παρεμβάσεων (υλοποίηση ποδηλατοδρόμων – ποδηλατολωρίδων, ανάπτυξη συστημάτων κοινόχρηστων ποδηλάτων, προώθηση συνεπιβατισμού, ενσωμάτωση εφαρμογών τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνίας – ICT σε συστήματα δημοσίων συγκοινωνιών), που αφορούν στη βιώσιμη κινητικότητα και θα έχουν απτές επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή των πολιτών τους.