Σεμινάρια με θέμα τη Βία κατά Γυναικών και Κοριτσιών στην Αστυνομική Ακαδημία

Στα πλαίσια της συνεχόμενης εκπαίδευσης και της παροχής ποιοτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων που στοχεύουν στην διεύρυνση των γνώσεων και στη βελτίωση των δεξιοτήτων των μελών της Αστυνομίας, πραγματοποιήθηκαν στην Αστυνομική Ακαδημία έξι διήμερα επιμορφωτικά Σεμινάρια με θέμα τη Βία κατά Γυναικών και Κοριτσιών, με εστίαση θεματολογίας στη Βία στην Οικογένεια.

Τα Σεμινάρια διεξήχθηκαν μεταξύ των ημερομηνιών 26-27/03, 29-30/03, 07-08/05, 10-11/05,14-15/05 και 17-18/05/2018 και τα παρακολούθησαν 217 Αστυνομικοί και λειτουργοί άλλων Υπηρεσιών / Οργανισμών, που χειρίζονται Θέματα Βίας στην Οικογένεια και Βίας κατά των Γυναικών και Κοριτσιών.

Σκοπός των Σεμιναρίων αυτών ήταν η επιμόρφωση επαγγελματιών που παρέχουν προστασία και υποστήριξη σε γυναίκες και κορίτσια-θύματα ενδοοικογενειακής ή άλλης μορφής βίας, για τη βελτίωση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους. Τα Σεμινάρια περιλάμβαναν γενικές πληροφορίες σχετικά με τη βία κατά των γυναικών και τον κύκλο της βίας και του ελέγχου.  Στόχος των Σεμιναρίων είναι η ανάπτυξη μιας πιο ανθρωποκεντρικής και θυματοκεντρικής επαγγελματικής προσέγγισης που δίνει έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα.  Σημαντικό κομμάτι του προγράμματος ήταν η αναγνώριση των μύθων που υπάρχουν σε σχέση με το φαινόμενο της βίας κατά των γυναικών και η αποφυγή της επανα-θυματοποίησης. Το πρόγραμμα περιλάμβανε αναφορές στις εκφάνσεις,  στα συμπτώματα  και στις επιπτώσεις της βίας, καθώς επίσης και ενημέρωση για τη σχετική νομοθεσία και τις αστυνομικές διαδικασίες που προνοούνται. Τέλος, ειδική εκπαιδευτική θεματική αποτέλεσε το Πρωτόκολλο Αξιολόγησης Επικινδυνότητας σε περιπτώσεις Βίας μεταξύ Συντρόφων.

Για τις ανάγκες των Σεμιναρίων, ετοιμάστηκε και διανεμήθηκε στους συμμετέχοντες ειδικό Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο σε έντυπη και ψηφιακή μορφή. Η παρουσίαση των θεματικών των Σεμιναρίων έγινε από Αξιωματικούς της Αστυνομίας και από εξωτερική εμπειρογνώμονα-συνεργάτιδα.

Τα επιμορφωτικά Σεμινάρια αποτελούν μέρος των δράσεων του Έργου “Circle of Change”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δικαιοσύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Κυπριακή Δημοκρατία.