ΠΡΟΣΟΧΗ: Αποσύρεται επικίνδυνο προϊόν – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας (pic)

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι έχει εντοπίσει στην αγορά το πιο κάτω προϊόν, το οποίο δε συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας της οδηγίας για τον Ηλεκτρολογικό Εξοπλισμό Χαμηλής Τάσης (LVD), αφού εμπερικλείει ουσιαστικούς κινδύνους ασφάλειας για τον χρήστη και την ιδιοκτησία. Ως εκ τούτου, ο εισαγωγέας έχει προβεί σε εθελοντική απόσυρσή του από την αγορά.

Προϊόν

Κατηγορία: Εξοπλισμός ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
Είδος: Αυτόματος διακόπτης διαρροής με ενσωματωμένη προστασία από υπερένταση (RCBO)
Εμπορική επωνυμία: CNC
Τύπος: YCB7LE-63
Χαρακτηριστικά: 2 pole, type S, 230 V, C10/20/32/40, 300 mA
Εισαγωγέας: NICOS FOTSIOS LTD

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει σημείο πώλησης τέτοιου προϊόντος ή χρειάζεται επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις να επικοινωνεί με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 22800522 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] ή στο τηλεομοιότυπο 22348202.

Ο συγκεκριμένος εξοπλισμός χρησιμοποιείται ως κεντρική προστατευτική συσκευή και τοποθετείται συνήθως στο ερμάρι / δωμάτιο μετρητών μετά τον μετρητή της Α.Η.Κ.

Προτρέπονται οι καταναλωτές που έχουν στις εγκαταστάσεις τους το πιο πάνω προϊόν να μην το χρησιμοποιούν και να το επιστρέψουν άμεσα στον αδειοδοτημένο ηλεκτρολόγο που το έχει εγκαταστήσει ή στον πωλητή, δηλαδή στο κατάστημα από το οποίο το έχουν προμηθευτεί. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να γίνει η αντικατάστασή του από αδειοδοτημένο ηλεκτρολόγο.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον περί Ορισμένων Πτυχών της Πώλησης Καταναλωτικών Αγαθών και των Συναφών Εγγυήσεων Νόμο, σε περίπτωση αγοράς μη ασφαλούς προϊόντος, ο καταναλωτής δικαιούται αντικατάσταση του προϊόντος, ώστε το προϊόν να είναι σύμφωνο προς τους όρους της σύμβασης πώλησης. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε ο καταναλωτής δικαιούται να υπαναχωρήσει, δηλαδή να επιστρέψει το προϊόν στον πωλητή και να λάβει πίσω το πλήρες ποσό που πλήρωσε. Υπενθυμίζεται ότι τα πιο πάνω δικαιώματα ισχύουν για περίοδο 2 ετών από την αρχική παράδοση του προϊόντος στον καταναλωτή και ότι την αποκλειστική ευθύνη έναντι του καταναλωτή έχει πάντα ο τελικός πωλητής.

Στην περίπτωση που ο πωλητής αρνείται να ανταποκριθεί στα πιο πάνω δικαιώματα του καταναλωτή, καλείται ο καταναλωτής να υποβάλει γραπτώς το παράπονό του μέσω της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή (www.consumer.gov.cy).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here