Μεγάλη έρευνα για τον τζόγο- Πόσα άτομα θα ερωτηθούν στη Λεμεσό;

Μια μεγάλη ποσοτική έρευνα γύρω από τους χρήστες των τυχερών παιχνιδιών στην Κύπρο, εξήγγειλε η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, με κύριους σκοπούς την καταγραφή του βαθμού συμμετοχής σε αυτά, τη συμπεριφορά και τα χαρακτηριστικά των χρηστών τυχερών παιχνιδιών, καθώς και άλλων χρήσιμων συμπερασμάτων γύρω από το προφίλ των παικτών.

Απώτερος στόχος είναι η απόκτηση τεκμηριωμένης γνώσης για πρώτη φορά, για το πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα του εθισμού στη Κύπρο, ούτως ώστε να υπάρξει μια χάραξη πολιτικών προστασίας του κοινού και μείωση της προβληματικής ενασχόλησης με το στοίχημα και τα τυχερά παιχνίδια.

Μιλώντας σε δημοσιογραφική διάσκεψη, η Πρόεδρος της Αρχής Ιωάννα Φιάκου είπε αρχικά πως η διενέργεια μελετών εμπίπτει στο στρατηγικό σχεδιασμό της Αρχής, τόσο για την κατανόηση του βαθμού συμμετοχής του κοινού στο τυχερό παιχνίδι όσο και την έκταση του φαινομένου του εθισμού στο τυχερό παιχνίδι, ούτως ώστε να λαμβάνει τα δέοντα μέτρα προώθησης του υπεύθυνου στοιχηματισμού και της πρόληψης.

Όπως σημείωσε, η απουσία μελετών για τον βαθμό συμμετοχής του κοινού στα τυχερά παιχνίδια και για την έκταση του φαινομένου του εθισμού σε επίπεδο πολιτείας, δικαιολογούν την ανάγκη για τη διενέργεια της εν λόγω έρευνας και ως εκ τούτων, η Αρχή ανάθεσε στην εταιρεία Insights Market Research (IMR) Ltd να διενεργήσει ποσοτική έρευνα με τη μέθοδο των κατ’ ιδίαν συνεντεύξεων σε τρεις χιλιάδες άτομα για να μελετήσει και να διερευνήσει σε παγκύπρια βάση τη συμμετοχή των πολιτών της στα τυχερά παιχνίδια.

Όπως είπε, οι ερευνητικοί στόχοι, επικεντρώνονται στην καταγραφή του βαθμού συμμετοχής στα τυχερά παιγνίδια, στον προσδιορισμό του ποσοστού προβληματικής ενασχόλησης στην κοινωνία, στη μελέτη των κοινωνικών και δημογραφικών χαρακτηριστικών των παικτών, στη συχνότητα  με την οποία οι παίκτες ασχολούνται με το τυχερό παιγνίδι, τον προϋπολογισμό και τα πραγματικά έξοδα συμμετοχής τους.

Επίσης, μέσα στους ερευνητικούς στόχους περιλαμβάνεται, όπως ανέφερε, η διαπίστωση της γνώσης του κοινού για το νόμιμο και το παράνομο τυχερό παιγνίδι, τον καθορισμό των διαφορετικών προφίλ όπως για παράδειγμα οι κοινωνικοί παίκτες, οι παθολογικοί και αυτοί που είναι στα όρια του εθισμού, η ανάλυση του προφίλ των παθολογικών παικτών και η διαπίστωση της γνώσης του κοινού για τους κινδύνους που προκαλεί ο εθισμός στα τυχερά παιγνίδια.

Η κ. Φιάκου είπε στη συνέχεια πως τα αναμενόμενα αποτελέσματα της έρευνας είναι η απόκτηση εμπεριστατωμένης γνώσης για το βαθμό διάδοσης της ενασχόλησης με τα τυχερά παιγνίδια, η αντίληψη της έκτασης του φαινομένου του εθισμού, η διαμόρφωση των κατάλληλων στρατηγικών για πρόληψη και αντιμετώπιση του εθισμού. Επίσης, αναμένεται με την ολοκλήρωση της να υπάρχει μια ολοκληρωμένη και αντιπροσωπευτική μελέτη σε εθνικό επίπεδο, η οποία θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για μελλοντικές συγκριτικές μελέτες.

Σε σχέση με τη μεθοδολογία, η κ. Φιάκου είπε πως η έρευνα θα γίνει μέσω προσωπικών συνεντεύξεων σε ένα δείγμα 3000 ατόμων με τη μέθοδο της τυχαίας πολυσταδιακής στρωματοποιημένης δειγματοληψίας. Οι ηλικιακές ομάδες που θα χωρίζεται θα είναι ανήλικοι από 13-17 ετών, ενήλικοι από 18-34 ετών, από 35-49 ετών, από 50-64 ετών και από 65 και άνω.

«Ο σκοπός του διαχωρισμού σε διάφορες ηλικιακές ομάδες, είναι ότι στη κάθε ομάδα η Αρχή θα πρέπει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα καθώς επίσης και να εισηγηθεί προς τις αρμόδιες υπηρεσίες τη λήψη των απαραίτητων μέτρων όπου απαιτείται», είπε.

Σε σχέση με την επαρχία, θα ληφθούν 1208 συνεντεύξεις στην Επαρχία Λευκωσίας, 863 στη Λεμεσό, 516 στη Λάρνακα, 257 στην Πάφο και 166 στην Αμμόχωστο. Η διεξαγωγών των συνεντεύξεων θα αρχίσει από τις 25 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου.

Όπως ανέφερε η κ. Φιάκου, τα αποτελέσματα της έρευνας, θα συμβάλουν στη διαμόρφωση και εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων και πολιτικών καθώς η Αρχή, στοχεύει να εστιάσει στη μελέτη του φαινομένου και τη καταγραφή της διάδοσης των τυχερών παιχνιδιών στη Κυπριακή κοινωνία, με απώτερο στόχο την απόκτηση γνώσης, τη χάραξη πολιτικών προστασίας του κοινού και μείωσης της προβληματικής ενασχόλησης με το στοίχημα και τα τυχερά παιχνίδια.

Τελικός στόχος, σημείωσε, είναι η καθιέρωση της έρευνας ως το σημείο αναφοράς για μελλοντικές συγκριτικές μελέτες εντός και εκτός της Δημοκρατίας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here