Κύπρος: Νησίδες Wi-Fi σε Δήμους και Κοινότητες της υπαίθρου

Υπεγράφη σήμερα συμβόλαιο για την Ανάπτυξη Νησίδων Ελεύθερης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο σε Δήμους και Κοινότητες της Υπαίθρου, με Συμβατικό Ποσό μέχρι €450.000.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, το συμβόλαιο υπεγράφη μεταξύ του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και της εταιρείας COSMOS COMPUTERS A.E.B.E.

Με την υλοποίηση της σύμβασης αναμένεται να εξυπηρετηθούν 142 Κοινότητες και Δήμοι σε αγροτικές περιοχές, με συνολικό πληθυσμό πέραν των 100.000 κατοίκων.

Το έργο έχει ενταχθεί στο Καθεστώς 7.3, «Αναβάθμιση της υπάρχουσας υποδομής ευρυζωνικού διαδικτύου μέσα από την παροχή ασύρματης πρόσβασης σε κεντρικά σημεία των αγροτικών περιοχών», του Μέτρου 7 «Βασικές Υπηρεσίες και Ανάπλαση Χωριών σε Αγροτικές Περιοχές».

Το Μέτρο εφαρμόζεται από την Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, με Διαχειριστική Αρχή το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, και Αρχή Πληρωμών τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών.

Το έργο θα συγχρηματοδοτηθεί κατά 47% από κρατικούς πόρους και κατά 53% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης της ΕΕ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here