Κυρτώματα στους δρόμους: Ποιος αποφασίζει και ποια τα κριτήρια

Θέμα που απασχολεί αρκετούς οδηγούς είναι τα κυρτώματα οδοστρώματος σε διάφορες περιοχές. Ειδικότερα αυτό που απασχολεί είναι το ποιος αποφασίζει για την εφαρμογή και ποια είναι τα κριτήρια. Σε μια σύντομη έρευνα στο διαδίκτυο, εντοπίζεται παλαιότερη απάντηση του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων σε ερώτηση του βουλευτή Χρίστου Ορφανίδη.

«Σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες, όλα τα αιτήματα για κατασκευή κυρτωμάτων οδοστρώματος υποβάλλονται στο Τμήμα Δημοσίων Έργων για να τεθούν για εξέταση σε συνεδρίες της αρμόδιας διατμηματικής Επιτροπής (Τεχνική Επιτροπή του Κεντρικού Φορέα για την Επίλυση Κυκλοφοριακών Προβλημάτων), της οποίας προεδρεύει εκπρόσωπος της Διευθύντριας του Τμήματος Δημοσίων Έργων και την απαρτίζουν εκπρόσωποι του Αρχηγού Αστυνομίας, της Διευθύντριας Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και της Ένωσης Δήμων Κύπρου. Ανάλογα με ποιος έχει τη δικαιοδοσία του δρόμου όπου ζητείται η κατασκευή κυρτωμάτων οδοστρώματος, στις συνεδρίες της Τεχνικής Επιτροπής προσκαλούνται να παρευρεθούν και εκπρόσωποι των Επαρχιακών Διοικήσεων ή/και της αρμόδιας Τοπικής Αρχής.

Για όλα τα αιτήματα που εξετάζονται από την Τεχνική Επιτροπή προηγείται επιτόπια μελέτη από εκπρόσωπο του Τμήματος Δημοσίων Έργων, ώστε να αξιολογηθούν οι κυκλοφοριακές συνθήκες στην περιοχή και τυχόν προβλήματα οδικής ασφάλειας. Στην επιτόπου μελέτη των αιτημάτων παρευρίσκονται και εκπρόσωποι του Αρχηγού Αστυνομίας και της Τοπικής Αρχής.

Η Τεχνική Επιτροπή εξετάζει τα αιτήματα για κατασκευή κυρτωμάτων οδοστρώματος σύμφωνα με τις βασικές αρχές των νέων κριτηρίων και προτύπων για τη χρήση κυρτωμάτων οδοστρώματος που υιοθέτησε το Υπουργικό Συμβούλιο (Αρ. Απόφασης 61.798, συνεδρία στις 30/3/2005) και αποτελούν προέκταση και εμπλουτισμό των γεωμετρικών προτύπων του Τμήματος Δημοσίων Έργων που είχαν εγκριθεί παλαιότερα από το Υπουργικό Συμβούλιο (Αρ. Απόφασης 38.407, συνεδρία στις 19/11/1992).

Τα κριτήρια για την κατασκευή κυρτωμάτων οδοστρώματος που εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο περιλαμβάνουν τα εξής:

(α) Το ανώτατο όριο ταχύτητας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 50 χλμ/ώρα (μειώνεται στην περιοχή των κυρτωμάτων στα 30 χλμ/ώρα).
(β) Στο δρόμο παρατηρούνται σε σημαντικό ποσοστό ταχύτητες οχημάτων αρκετά ψηλότερες του ορίου ταχύτητας καθώς και σημαντική διασταύρωση του δρόμου από πεζούς. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα αποδίδεται στη διασταύρωση του δρόμου από ευπαθείς κατηγορίες πεζών, όπως παιδιά, ηλικιωμένους κ.ά.

(γ) Εναλλακτικά των δεδομένων που αναφέρονται πιο πάνω, μπορούν να ισχύουν τα ακόλουθα:

(i) Ο δρόμος είναι τοπικής σημασίας και χρησιμοποιείται για διαμπερείς διακινήσεις που αποτελούν κίνδυνο ή οχληρία για τους κατοίκους, ή
(ii) Ο δρόμος παρουσιάζει ιστορικό σχετικών σοβαρών δυστυχημάτων
(iii) Διαπιστώνεται πρακτική αδυναμία αντιμετώπισης των προβλημάτων που περιγράφονται πιο πάνω με άλλα ηπιότερα μέτρα, εντός εύλογου χρόνου.

Με βάση τις σχετικές εισηγήσεις της Τεχνικής Επιτροπής, η τελική έγκριση για την κατασκευή κυρτωμάτων οδοστρώματος δίνεται από τη Διευθύντρια του Τμήματος Δημοσίων Έργων σύμφωνα με τις εξουσίες που της παρέχονται από τον περί Δημοσίων Οδών Νόμο (Κεφάλαιο 83).

Στατιστικά

Για την πενταετία 1/2011 – 7/2016 εξετάστηκαν από την Τεχνική Επιτροπή 1265 αιτήματα και εγκρίθηκε η κατασκευή κυρτωμάτων οδοστρώματος σε 410 σημεία (ποσοστό 32.4%). Την εκτέλεση της εργασίας για την κατασκευή των κυρτωμάτων οδοστρώματος προωθεί η Αρχή στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο συγκεκριμένος δρόμος όπου έχουν εγκριθεί τα κυρτώματα.

Παλαιότερα είχαν εντοπιστεί από τους Επαρχιακούς Μηχανικούς Δημοσίων Έργων και τους Αστυνομικούς Διευθυντές κυρτώματα οδοστρώματος που κατασκεύασαν συγκεκριμένοι Δήμοι σε δρόμους της δικαιοδοσίας τους χωρίς να εξασφαλίσουν την έγκριση της Διευθύντριας του Τμήματος Δημοσίων Έργων.

Στις περιπτώσεις που η κατασκευή κυρτωμάτων οδοστρώματος κρίθηκε δικαιολογημένη, δόθηκε η σχετική έγκριση ενώ στις υπόλοιπες ζητήθηκε η αφαίρεση των κυρτωμάτων. Τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει οποιαδήποτε ενημέρωση στο Τμήμα Δημοσίων Έργων για κατασκευή κυρτωμάτων χωρίς την έγκριση της Διευθύντριας του Τμήματος Δημοσίων Έργων.

Την κατασκευή των εγκεκριμένων κυρτωμάτων οδοστρώματος με τη σχετική σήμανση/σηματοδότηση προωθεί το Τμήμα Δημοσίων Έργων, οι Επαρχιακές Διοικήσεις και οι Δήμοι ανάλογα με ποιος έχει την αρμοδιότητα του δρόμου. Το Τμήμα Δημοσίων Έργων έχει αποστείλει σε όλες τις Επαρχιακές Διοικήσεις και τους Δήμους λεπτομερή σχέδια με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές για την κατασκευή των κυρτωμάτων και τη σχετική σήμανση/σηματοδότηση. Το Τμήμα Δημοσίων Έργων εξετάζει καταγγελίες που υποβάλλονται και εάν διαπιστωθεί ότι συγκεκριμένα κυρτώματα οδοστρώματος δεν πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές, ζητείται από την Αρμόδια Αρχή να τα ανακατασκευάσει σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα.

Η κατασκευή κυρτωμάτων οδοστρώματος αποδεδειγμένα αποτελεί ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέτρα για τη μείωση των ταχυτήτων που αναπτύσσουν οι οδηγοί και χρησιμοποιείται διεθνώς για τη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας στο οδικό δίκτυο. Οι εκπρόσωποι του Αρχηγού Αστυνομίας επιβεβαιώνουν ότι σύμφωνα με τα σχετικά στατιστικά στοιχεία της Αστυνομίας, σε όλους τους δρόμους όπου προηγουμένως είχαν καταγραφεί δυστυχήματα, μετά την κατασκευή των κυρτωμάτων δεν καταγράφηκε κανένα δυστύχημα. Σημειώνεται επίσης ότι οι εκπρόσωποι πολλών Τοπικών Αρχών αναφέρουν ότι η κατασκευή κυρτωμάτων οδοστρώματος είναι ένα αποτελεσματικό μέτρο που έχει συμβάλει στην ουσιαστική αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο στις Κοινότητες τους.

Οι στόχοι που εξυπηρετούνται από την κατασκευή των κυρτωμάτων οδοστρώματος μπορούν να επιτευχθούν με τη λειτουργία συστήματος φωτοεπισήμανσης για την αστυνόμευση της ταχύτητας που αναπτύσσουν οι οδηγοί εφόσον η συνεχής αστυνόμευση του οδικού δικτύου από την Αστυνομία δεν είναι εφικτή.»

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here