Η Λεμεσός έλαβε τον τίτλο “URBACT Good Practice” 

Η πόλη της Λεμεσού αναγνωρίστηκε ως ευρωπαϊκή πόλη καλής πρακτικής για το έργο που επιτελείται στον τομέα της «Διαχείρισης βιώσιμης ανάπτυξης μιας πόλης με επίκεντρο την οικονομική, περιβαλλοντική, κοινωνική και πολιτιστική αναζωογόνηση».Ο τίτλος “URBACT Good Practice” ελήφθη μετά από μια επιτυχημένη πρόσκληση υποβολής προτάσεων και μια έντονη διαδικασία επιλογής.

Όπως αναφέρεται, η Λεμεσός διαχειρίστηκε με επιτυχία την αειφόρο ανάπτυξη της πόλης, εστιάζοντας στην οικονομική της, περιβαλλοντική, κοινωνική και πολιτιστική αναβίωση.

Η Λεμεσός έχει εισπνεύσει νέα ζωή ως αποτέλεσμα πολλών σημαντικών έργων αστικής αναγέννησης που έχουν βελτιώσει το ιστορικό κέντρο της πόλης, τη θάλασσα και αλλού.

Το περιβάλλον και η ποιότητα ζωής βελτιώθηκαν και ενισχύθηκε η εμπορευσιμότητα και η ανταγωνιστικότητα της πόλης. Οι κάτοικοι της πόλης και εκείνοι της ευρύτερης μητροπολιτικής περιοχής επωφελήθηκαν από τα έργα αναγέννησης. Τα έργα συνέβαλαν στη διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας του ιστορικού κέντρου της Λεμεσού, προβάλλοντας την παραδοσιακή αρχιτεκτονική της.

Πηγή: ΚΥΠΕ