Διενέργεια εκρήξεων παλιών πυρομαχικών στις Βάσεις Ακρωτηρίου

Η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων Ακρωτηρίου ανακοινώνει ότι ο Βρετανικός Στρατός θα διενεργήσει εκρήξεις για την καταστροφή παλιών πυρομαχικών εντός της αεροπορικής Βάσης Ακρωτηρίου μεταξύ 8 και 10 Μαΐου 2018, οι οποίες δυνατό να ακουστούν σε μεγάλη απόσταση αναλόγως των καιρικών και ατμοσφαιρικών συνθηκών.