Γ. Εισαγγελέας: Ασφαλέστερη νομικά οδός για την έδρα Λεμεσού η προσθήκη στο Σύνταγμα

Υπό τις περιστάσεις, όπως έχουν διαμορφωθεί, η ασφαλέστερη νομικά οδός προσπέλασης του προβλήματος που έχει προκύψει για την εκλογική έδρα στην εκλογική περιφέρεια Λεμεσού, είναι η προσθήκη στο Άρθρο 66 του Συντάγματος ρητής πρόνοιας, η οποία να αναφέρεται στην περίπτωση κατανεμηθείσας, αλλά «μη καταληφθείσας» έδρας, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Γενικού Εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη.

Προστίθεται πως “ξενίζουν οι εκφρασθείσες αντίθετες απόψεις με το επιχείρημα ότι επειδή το Σύνταγμα είναι η ασπίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν πρέπει ή δεν μπορεί να τροποποιείται για τέτοια ζητήματα”.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται πως “σύμφωνα με την πρόσφατη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα αναφορικά με το θέμα της πλήρωσης της μη καταληφθείσας βουλευτικής έδρας στην εκλογική περιφέρεια Λεμεσού, αφού λήφθηκαν υπόψιν οι δύο αποφάσεις του Εκλογοδικείου και προς συμμόρφωση με αυτές, κρίθηκε ότι υπό τις περιστάσεις όπως έχουν διαμορφωθεί, η ασφαλέστερη νομικά οδός προσπέλασης του προβλήματος που έχει προκύψει, είναι η προσθήκη στο Άρθρο 66 του Συντάγματος ρητής πρόνοιας, η οποία να αναφέρεται στην περίπτωση κατανεμηθείσας αλλά `μη καταληφθείσας` έδρας”.

Οπως αναφέρεται, η εισήγηση αυτή έγινε έτσι ώστε να παρασχεθεί η συνταγματική δυνατότητα στη Βουλή να ρυθμίσει με νόμο τον τρόπο πλήρωσης μη καταληφθείσας έδρας με την ίδια διαδικασία με την οποία ρύθμισε τον τρόπο πλήρωσης «κενωθείσας» έδρας κατά τη διάρκεια βουλευτικής περιόδου.  Αυτή η αναγκαιότητα προέκυψε λόγω των επισημάνσεων στην δεύτερη απόφαση του Εκλογοδικείου, σύμφωνα με τις οποίες ενώ στο Σύνταγμα υπάρχει ρητή αναφορά στην περίπτωση «κενωθείσας έδρας»,  «.. η έννοια της μη κατάληψης έδρας είναι ξένη προς τα ΄Αρθρα 66 και 71 του Συντάγματος..», προστίθεται.

Ξενίζουν, αναφέρεται, “οι εκφρασθείσες αντίθετες απόψεις με το επιχείρημα ότι επειδή το Σύνταγμα είναι η ασπίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν πρέπει ή δεν μπορεί να τροποποιείται για τέτοια ζητήματα.  Αρκεί μόνο να υπενθυμιστεί ότι από το 1960 το Σύνταγμα τροποποιήθηκε άλλες 10 φορές”, σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Επισημαίνεται ακόμη πως κατά το 1996 με τον περί της Τρίτης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμο (Νόμος αρ. 115(Ι)/1996) και με επίκληση του Δικαίου της Ανάγκης, η Βουλή τροποποίησε το ίδιο και πάλι Άρθρο 66 του Συντάγματος, για να δώσει τη δυνατότητα νομοθετικής ρύθμισης για την πλήρωση κενωθείσας έδρας με απόδοση της στον επιλαχόντα του ίδιου κόμματος αντί με αναπληρωματική εκλογή, και με βασικό αιτιολογικό στο προοίμιο του Νόμου, την επίκληση του αναλογικού συστήματος εκλογής.

Κατά παρόμοιο επομένως τρόπο, μπορεί να γίνει πρόβλεψη και για την υπό εξέταση περίπτωση, προς κάλυψη ενός διαγνωσθέντος κενού, εάν υπάρχει βέβαια η απαιτούμενη πολιτική προς τούτο βούληση των αντιπροσώπων του λαού, καταλήγει η ανακοίνωση.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here