Αποσύρεται κόλλα άμεσης δράσης με επικίνδυνη χημική ουσία – 100% την αγοράσατε έστω μια φορά

Αποσύρεται από την κυπριακή αγορά κόλλα άμεσης δράσης (super glue), η οποία περιέχει χλωροφόρμιο σε ποσοστό μεγαλύτερο από αυτό που επιτρέπει η νομοθεσία και ως εκ τούτου θεωρείται επικίνδυνη για το κοινό.

Όπως ανακοινώθηκε από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, στο πλαίσιο στοχευμένης εκστρατείας του στην κυπριακή αγορά για έλεγχο της περιεκτικότητας κολλών άμεσης δράσης σε βενζόλιο, χλωροφόρμιο, τολουόλιο και 1,2 διχλωροαιθάνιο, έχει εντοπιστεί κόλλα άμεσης δράσης επωνυμίας Super Glue, με αριθμό Barcode 4250245342960, η οποία θεωρείται ότι περικλείει κινδύνους.

Μετά από εργαστηριακή ανάλυση του ληφθέντος δείγματος από το Γενικό Χημείο του κράτους διαπιστώθηκε ότι το εν λόγω προϊόν περιέχει την επικίνδυνη χημική ουσία χλωροφόρμιο σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο του 0,1% κατά βάρος, κατά παράβαση του σημείου 32 του Παραρτήματος XVII του Ευρωπαϊκού Κανονισμού REACH.

Tο χλωροφόρμιο ταξινομείται ως χημική ουσία με οξεία τοξικότητα, ερεθιστική για τα μάτια και το δέρμα, καρκινογόνος, τοξική για την αναπαραγωγή και χημική ουσία που προκαλεί βλάβες στα όργανα.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί το καταναλωτικό κοινό σε περίπτωση που έχει στην κατοχή του το εν λόγω προϊόν να μην το χρησιμοποιήσει, να το επιστρέψει στο κατάστημα από το οποίο το προμηθεύτηκε και να ενημερώσει σχετικά τους αρμόδιους λειτουργούς του Τμήματος στα τηλέφωνα 22405637, 22405611, και 22405608.