Ανακοινώθηκαν οι επιδοτήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα – Σε τι αφορούν

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι το νέο μέτρο επιδότησης του κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας βασίζεται στην κλιμακωτή στήριξη, ώστε να ενθαρρύνεται παράλληλα και η εξοικονόμηση.

Από το μέτρο επωφελούνται όλα τα νοικοκυριά, μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο και τη βιομηχανία καθώς, και ο γεωργοκτηνοτροφικός τομέας που χρησιμοποιεί ηλεκτρισμό για την άντληση νερού για σκοπούς άρδευσης και ύδρευσης.

Η επιδότηση καλύπτει τις τιμολογήσεις της περιόδου Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2022 και αφορά:

• μέρος της αύξησης στη βασική τιμή του Σεπτεμβρίου σε σύγκριση με τον Ιούνιο
• μέρος της αλλαγής στο συντελεστή ρήτρας καυσίμου του Σεπτεμβρίου σε σύγκριση με τον Ιούνιο
• μέρος της αλλαγής στη μεσοσταθμική τιμή καυσίμου του Σεπτεμβρίου σε σύγκριση με τον Ιούνιο
• αλλαγή στη χρέωση ΦΠΑ από 5% σε 19% για τη διατίμηση 08, από 9% σε 19% για τις διατιμήσεις 01 και 02 και από 5% ή 9% σε 19% για τη διατίμηση 56Β

Η επιδότηση είναι κλιμακωτή αναλόγως του ύψους κατανάλωσης και κυμαίνεται από 50% – 85% για τα νοικοκυριά και τις εμπορικές και βιομηχανικές χρεώσεις με διμηνιαίες τιμολογήσεις, καθώς, και τις χρήσεις για σκοπούς άντλησης νερού για άρδευση και ύδρευση ή/και άντληση ομβρίων υδάτων. Η επιδότηση για τα ευάλωτα νοικοκυριά ανέρχεται στο 100% των αυξήσεων στις τιμές.

Σημειώνεται ότι, η αύξηση του κόστους χρέωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που θα προκύψει από την επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ από 1η Σεπτεμβρίου 2022, αντισταθμίζεται στην ολότητά της, μέσω αύξησης της επιδότησης επιπρόσθετα της μερικής κάλυψης των αυξήσεων των τιμών χρέωσης της κατανάλωσης ηλεκτρισμού μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2022.

Η κλιμάκωση της επιδότησης των αυξήσεων ανά χρήστη παρουσιάζεται στον πιο κάτω πίνακα:

ΧΡΗΣΗΔΙΑΤΙΜΗΣΗΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΜΕΣΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Οικιακή χρήσηΔιατίμηση 08     μέχρι 100%
01, 02, 046 και 56Β 1-400 kwh  μέχρι 85% 
401-600 kwh μέχρι 75%  
601-800 kwhμέχρι 50% 
 > 800 kwh0% 
Διμηνιαία Διατίμηση Εμπορικής Χρήσης Μονής Εγγραφής Χαμηλής Τάσης (Κώδικας 10)   1-500 kwh μέχρι 85%
501-750 kwhμέχρι 75%
751-1500 kwhμέχρι 50%
>1500 kwh0%
1-750 kwhμέχρι 85% 
Διμηνιαία Διατίμηση Βιομηχανικής Χρήσης Μονής Εγγραφής Χαμηλής Τάσης (Κώδικας 20)  1-750 kwhμέχρι 85% 
751-1000 kwhμέχρι 75% 
1001-1500 kwhμέχρι 50% 
>1500 kwh0% 
Διμηνιαία Διατίμηση για άντληση νερού με σκοπό την ύδρευση και άρδευση ή/και άντληση ομβρίων υδάτων(Κώδικας 46)  1-500 kwhμέχρι 85% 
501-750 kwhμέχρι 75% 
751-1000 kwhμέχρι 50% 
>1001 kwh0% 

«Δόση παυσίπονου» η απόφαση για κρατική επιχορήγηση ηλεκτρικού ρεύματος, αναφέρει η ΓΣ ΠΟΒΕΚ

Η πρόσφατη απόφαση της Κυβέρνησης για κρατική επιχορήγηση του ηλεκτρικού ρεύματος για μια σύντομη περίοδο, αποτελεί για τις επιχειρήσεις «δόση παυσίπονου» και δεν αποτελεί ουσιαστικό μέτρο στήριξης και αντιμετώπισης των σοβαρών προβλημάτων που δημιούργησε η πανδημία, η άνοδος των τιμών σε πρώτες ύλες, τα μεταφορικά οι συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία και η ακρίβεια γενικότερα στις επιχειρήσεις, αναφέρει, σε ανακοίνωση της, η Γενική Συνομοσπονδία Παγκύπριων Οργανώσεων Βιοτεχνών Επαγγελματιών Καταστηματαρχών (ΓΣ ΠΟΒΕΚ).

«Σε συγκεκριμένες οικονομικές δραστηριότητες όπου όχι μόνο είναι απαραίτητη η χρήση κλιματιστικού αλλά ταυτόχρονα υπάρχει 24ωρη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για τη διεξαγωγή των εργασιών τους όπως κρεοπώλες, περίπτερα, ζαχαροπλαστεία και γενικότερα επιχειρήσεων μικρής κλίμακας οικογενειακού χαρακτήρα, η στήριξη από το κράτος θα έπρεπε να ήταν μεγαλύτερη και πιο ουσιαστική. Από την άλλη ο πληθωρισμός που έχει κτυπήσει κόκκινο και κυμαίνεται σε πολύ ψηλά επίπεδα, με την προοπτική ότι αυτές οι πιέσεις θα συνεχιστούν, έχει περιορίσει και μειώσει την κατανάλωση αφού τα εισοδήματα συρρικνώνονται», προσθέτει.

Η ΓΣ ΠΟΒΕΚ αναφέρει ότι επεξεργάζεται ένα πακέτο προτάσεων και εισηγήσεων το οποίο από τον Σεπτέμβριο θα θέσει τόσο στην Κυβέρνηση όσο και στους υποψήφιους Προέδρους στις επικείμενες Προεδρικές.

«Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι με βάση προβλέψεων της Κυβέρνησης αλλά και οικονομολόγων ότι, δεν θα βγούμε από αυτή την κρίση στο εγγύς μέλλον, τα σοβαρά προβλήματα της οικονομίας και των επιχειρήσεων θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με ένα ολοκληρωμένο μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο πρόγραμμα δράσεων και μέτρων», καταλήγει.