Άνοιξαν θέσεις εργασίας στο ΤΕΠΑΚ (λίστα)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση, αναλόγως των κριτηρίων που πληρούν.

Θέσεις εργασίας άνοιξε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, καλώντας τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν γραπτώς το ενδιαφέρον τους .

Οι θέσεις έχουν ως εξής:

  • Θέση Ερευνητικού Συνεργάτη (Ειδικού Επιστήμονα για Ερευνητικούς Σκοπούς – Ερευνητή Γ)
  • Θέση Ερευνητικού Συνεργάτη (Ειδικού Επιστήμονα για Ερευνητικούς Σκοπούς – Ερευνητή Γ) στο γνωστικό αντικείμενο «Έξυπνες επενδύσεις και τιμολόγηση ασφάλισης στον κυβερνοχώρο».
  • Θέση Ερευνητικού Συνεργάτη – στο γνωστικό αντικείμενο «Οικοτοξικολογία αιθερίων ελαίων με έμφαση στα αρθρόποδα»
  • Οne (1) Full-time Research Fellow (Category: Postgraduate Associate / Assistant Researcher A or B /Marie S. Curie Early Stage Researcher – ESR) in the field of ‘Enrichment of 3D volumetric data with Metadata and Semantics’.
  • Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) με Σύμβαση
  • Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) με Σύμβαση στην Ειδικότητα «Τηλεπικοινωνίες και Ψηφιακά Συστήματα»
  • Επίκουρος Καθηγητής ή Λέκτορας στην ειδικότητα: Αλληλεπιδράσεις φυτών- παθογόνων

Όσοι ενδιαφέρονται καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΤΕΠΑΚ(link is external) κι εφόσον πληρούν τα κριτήρια, να υποβάλλουν αίτηση προκειμένου να διεκδικήσουν μια από τις θέσεις.